CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards better seating design – A discussion and comparison between office chairs and car seats.

Dan Karlsson ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Proceedings of Nordic Ergonomic Society (NES) conference, Lysekil, Sweden, Oct.1-3, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 63453

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur