CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What constitutes a well-designed alarm system?

Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Joint conference between IEEE - Human Factors in Power Plants and Human Performance, Root Cause and Trending, Monterey, USA, August 26-September 1, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 63452

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur