CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attitude – Handling – Comfort. A Comparative Study of Integrated Booster Cushion versus Aftermarket Booster Cushion.

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Maria Eriksson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Katarina Bohman
: Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 63450

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Barn
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report