CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Message of everyday life sound signals – Interaction between sound physics and sound perception.

Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Linn Osvalder ; Hanna Holqvist ; Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Proceedings of Nordic Ergonomic Society (NES) conference, Lysekil, Sweden, Oct.1-3, 2007. p. 6. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 63448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur