CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temperature sensitivity and noise of Josephson detector on bicrystal sapphire substrates at 77 K

Mikhail Tarasov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Evgeni Stepantsov ; Alexei Kalaboukhov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; M.Yu. Kupriyanov ; Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
JETP Letters (0021-3640). Vol. 86 (2007), 11, p. 718-720.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Josephson effect, Josephson thermometer, high-temperature superconductivity, bicrystal substratesDenna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 63443

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning
Lågtemperaturfysik

Chalmers infrastruktur