CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of hydration water and its role in protein dynamics

Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Helén Jansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Johan Hedström (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Physics-Condensed Matter Vol. 19 (2007), 20, p. Art No 205109.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 63427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Relaxation dynamics of perturbed water and other H-bonded liquids