CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric relaxation of Sorbitol revisited

Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Rikard Bergman (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Philosophical Magazine Vol. 87 (2007), 3-5, p. 383-388.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-18.
CPL Pubid: 63426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur