CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conservation laws and identifiability of rate expressions in biochemical models

Milena Anguelova (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Gunnar Cedersund ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Mikael Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper)
IET Systems Biology Vol. 1 (2007), 4, p. 230-237.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Biokemi

Chalmers infrastruktur