CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Boltzmann equation on a two-dimensional lattice; theoretical and numerical results.

Laura Fainsilber (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Pär Kurlberg ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Bull. Inst. Math. Acad. Sin. (N.S.) (0304-9825). Vol. 2 (2007), 2, p. 667--685..
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur