CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mass and energy balance laws derived from high field limits of thermostatted Boltzmann equations

Pierre Degond ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Communications in mathematical sciences (1539-6746). Vol. 5 (2007), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63422

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur