CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physical properties of polymer proton conducting membranes based on a protic ionic liquid

Anna Martinelli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; A. Fernicola ; S. Panero ; B. Scrosati ; H. Ohno
Journal of Physical Chemistry B Vol. 111 (2007), 43, p. 12462-12467.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 63377

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur