CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reply to comment on “Crystal-like nature of acoustic excitations in glassy ethanol”

Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; C. Masciovecchio ; Dennis Engberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; G. Monaco ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review Letters Vol. 98 (2007), p. 229602.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 63374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur