CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neutron Diffraction and Far-Infrared Spectroscopy of Proton Conducting Alkali Thio-hydroxogermanates

Maths Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; C.R. Nelson ; C.A. Martindale ; D.T. Bowron ; S.W. Martin ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Solid State Ionics Vol. 178 (2007), p. 501-505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 63372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur