CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comment on "Glass-Specific Behavior in the Damping of Acoustic Vibrations"

G. Ruocco ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; T. Scopigno ; S.N. Yannopoulos
Physical Review Letters Vol. 98 (2007), p. 079601.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 63367

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur