CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Weakly imposed Dirichlet boundary conditions for the Brinkman model of porous media flow

Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; M. Juntunen
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-12-18.
CPL Pubid: 63362

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:44