CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decomposition of Residue Currents

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
J reine angew Math Vol. 638 (2010), p. 103-118.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-18. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 63342

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:33