CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anticorrelation between temperature and fluctuations of the switching current in moderately damped Josephson junctions

V. M. Krasnov ; T. Golod ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physical Review B Vol. 76 (2007), p. 224517.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 63331