CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future Redistribution of Cadmium to Arable Swedish Soils A Substance Stock Analysis

Sten Karlsson (Institutionen för fysisk resursteori) ; Fredrik Fredrikson (Institutionen för fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori)
Journal of Industrial Ecology Vol. 8 (2004), 4, p. 41-57.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: arable soils, cadmium, environmental indicators, exhaustible resource, materials flow analysis (MFA), substance flow analysis (SFA)Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 6333

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur