CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A dynamic simulation tool for a productive and environmental efficient food production

Johanna Berlin ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Barbro Sundström ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Karin Östergren
LCA in Foods Gothenburg, Sweden 25-26 April 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Lifecycle assesment, discrete event simulation, food productionDenna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 63328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)
Produktionsteknik
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur