CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Pilot Implementation of the Core Manufacturing Simulation Data Information Model

Yung-Tsun Tina Lee ; Swee Leong ; Frank Riddick ; Marcus Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Proceedings of 2007 Fall Simulation Interoperability Workshop, 07F-SIW-069, Simulation Interoperability Standards Organization (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Standard development, Discrete event simulation, interoperability, manufacturing engineeringDenna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 63327