CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facts-Factory Analyses in Conceptual Phase Using Simulation

Mats Jägstam ; Amos Ng ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Per Gullander ; Pär Klingstam ; Johan Svenningstorp
Swedish Production Symposium (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Conceptual factory development, discrete event simulation, abstraction, optimization, input data managementDenna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 63325

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur