CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global scenarios for energy, carbon dioxide and forests products

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Daniel J.A. Johansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Background report to the Swedish Environmental Advisory Council memorandum 2007:1 (1653-2570). (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 63319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur