CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatneutrala godstransporter på väg - en vetenskaplig förstudie

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
: Vägverket, 2007. ISBN: 1401-9612.- 28 s.
[Rapport]

Nyckelord: Godstransporter växthusgaserDenna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 63318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur