CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing the supply base by changing supplier relations

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Finn Wynstra
In Axelsson, B. et al.: Developing Sourcing Capabilities – Creating strategic change in purchasing and supply management. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 6331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur