CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability of the laminar solution of the Boltzmann equation for the Benard problem

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; A. Nouri ; R. Esposito ; R. Marra
Bulletin of the Institute of Mathematics Academia Sinica Vol. 3 (2008), 1, p. 51-97.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2010-01-12.
CPL Pubid: 63307

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur