CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rigorous infinitesimals

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
American Mathematics Monthly Vol. 112 (2005), p. 926-928.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-17.
CPL Pubid: 63303

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur