CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PRODUCTION DISTURBANCE HANDLING – A SWEDISH INDUSTRIAL SURVEY

Torbjörn Ylipää (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Ulrika Harlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Proceedings of the Swedish Production Symposium (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 63302

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur