CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Funktionsförsäljning till privatkonsumenter –Resonemang kring fyra funktionserbjudanden

Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Viktor Hjort af Ornäs (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 63298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report 10