CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Demonstrations of and experiences from an Interactive Digital Questionnaire

Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Proceedings of the 39th Annual Conference of the Nordic Ergonomic Society, Berlin, C. & Bligård, L-O. (eds.). CD-ROM (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 63294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur