CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Möjliggöranden, Avlastningar, Tvång och Hinder- Konsumenters resonemang kring praktiska konsekvenser av fyra funktionserbjudanden

Viktor Hjort af Ornäs (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007.
[Rapport]

Nyckelord: FunktionsförsäljningDenna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 63291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report