CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flexibility and rigidity in customization and build-to-order production

Peter Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Industrial Marketing Management Vol. 34 (2005), 7, p. 695-705.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2005-12-03.
CPL Pubid: 6329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur