CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Functional Sales From A Consumer Perspective

Viktor Hjort af Ornäs (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Oskar Rexfelt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Wonderground – the 2006 Design Research Society International conference; Lisbon, November 1–5 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 63289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


User-Centred Design and Technology-Mediated Services- Identifying and Addressing Challenges by Analysing Activities