CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Eddy Simulation of Viscous Flow around a Submarine During Maneuver

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Christer Fureby (Institutionen för sjöfart och marin teknik ; Extern)
10th Numerical Towing Tank Symposium, Hamburg, Germany (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63283

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur