CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Eddy Simulations for Marine Flows

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Niklas Alin ; Christer Fureby (Institutionen för sjöfart och marin teknik ; Extern) ; Mattias Liefvendahl ; Tobias Persson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Urban Svennberg
STG-Lectureday "CFD in Ship Design", Hamburg, Germany (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur