CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Eddy Simulation of the Viscous Flow around a Submarine During Maneuver

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Christer Fureby (Institutionen för sjöfart och marin teknik ; Extern)
9th International Conference on Numerical Ship Hydrodynamics, Ann Arbor, MI, USA (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63281

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur