CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES at Work: Quality Management in Practical LES

Christer Fureby (Institutionen för sjöfart och marin teknik ; Extern) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Quality and Reliability of Large-Eddy Simulations, Leuven, Belgium (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63280

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur