CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alignment and switching of AFLC materials using various boundary conditions

Artur Adamski ; Kristiaan Neyts ; Koen D'havé (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik ; Extern) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Roman Dabrowski
Liquid Crystals Vol. 32 (2005), 6, p. 707-715.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: FERROELECTRIC LIQUID-CRYSTAL, LAYER STRUCTURE, CHEVRONDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 6328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur