CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Edge Element Computations of Eddy Currents in Laminated Materials

Yueqiang Liu (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Rickard Bergström (Institutionen för matematik) ; Mats G. Larson (Institutionen för matematik) ; Klas Samuelsson (Institutionen för matematik)
IEEE Transactions on Magnetics Vol. 39 (2003), 3, p. 1758-1765.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2009-12-07.
CPL Pubid: 63277

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)
Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur