CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel mechanism of ion cyclotron emission in tokamaks

Yaroslav Kolesnichenko ; Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Proceedings of 16th IAEA Fusion Energy Conf., Montreal, Canada p. F1-CN-64/D3-5. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 63271

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur