CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chiral smectic C subphases induced by mixing a bistereogenic antiferroelectric liquid crystal with a non-chiral liquid crystal

Jan Lagerwall ; Frank Giesselmann ; Sebastien Rauch ; Gerd Heppke ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sven T. Lagerwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Ferroelectrics (0015-0193). Vol. 315 (2005), p. 221-230.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: antiferroelectric liquid crystals, chiral smectic C subphases, chirality, liquid crystal mixtures, smectic layer spacing, smectic orderDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-08-22.
CPL Pubid: 6327

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur