CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ideals of a C*-algebra generated by an operator algebra

Kateryna Iushchenko (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-12-17.
CPL Pubid: 63268

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:30