CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uniqueness and factorization of Coleff-Herrera Currents

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Anna Fac Sci Toulouse Vol. 18 (2009), p. 651-661.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 63265

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:28