CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Covariance Matrix Estimators for Weighted Analysis of Microarray Data

Magnus Åstrand (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Petter Mostad (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Mats Rudemo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Journal of Computational Biology (1066-5277). Vol. 14 (2007), 10, p. 1353-1367.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 63264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur