CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Formation of Black Holes in Spherically Symmetric Gravitational Collapse

Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Markus Kunze ; Gerhard Rein
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-12-17.
CPL Pubid: 63263

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:26