CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multitype Galton-Watson processes escaping extinction

Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Maria Conceicao Serra (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 63261

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:25