CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Non-standard Approach to Richardson Extrapolation in the Finite Element Method for Second Order Elliptic Problems

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; A. H. Schatz ; W. Wendland
(2007)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-12-17. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 63257

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2007:22