CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Impact Assessment

Karin Andersson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 15 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur