CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction of environmental management systems in small and medium size enterprises

experience from two different approaches for the learning process

Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Anna Nyström Claesson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
ENTREE ´98, Environmental Tranining in Engineering Education. Proceedings , UETP-EEE (1998)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Environmental management, educationDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63210

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Biologiska vetenskaper
Pedagogik

Chalmers infrastruktur