CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Present status and future plans for environmental education at Chalmers University of Technology (CTH), Göteborg, Sweden

Karin Andersson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Torbjörn Svensson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
T Poje, S Pöyry (eds) ENTREE ´92, Environmental Tranining in Engineering Education. Proceedings , UETP-EEE a COMETT II project, Helsinki 1992 (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Education, environmental scienceDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63209

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap
Vatten i natur och samhälle
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur