CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Actinide Sorption on Rock Minerals

Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Jan Rydberg (Institutionen för kärnkemi)
Proceedings of the International Seminar on Chemistry and Process Engineering for High Level Liquid Waste Vol. Jül Conf 42 (1981),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Actinides, sorptio, rock, mineral, groundwaterDenna post skapades 2007-12-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 63205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Lösningskemi
Miljökemi

Chalmers infrastruktur